Hướng dẫn xóa lịch sử tìm kiếm trong File Explorer trên Windows 10

File Explorer cho phép bạn xóa lịch sử tìm kiếm của mình và trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn các bước để hoàn thành tác vụ này.

Trên Windows 10, File Explorer lưu giữ lịch sử các truy vấn tìm kiếm gần đây nhất được nhập vào hộp ở góc trên cùng bên phải. Sau đó, khi bạn nhập lại vào hộp tìm kiếm, nó sẽ hiển thị chúng trong danh sách thả xuống trong trường hợp bạn muốn lặp lại tìm kiếm nhanh chóng.

Mặc dù lịch sử tìm kiếm có thể hữu ích trong nhiều trường hợp, nếu bạn không muốn thấy một mục cụ thể trong danh sách hoặc bạn chia sẻ thiết bị với người khác. Bạn không muốn bất kỳ ai xem lịch sử tìm kiếm của mình, Windows 10 cung cấp nhiều cách để xóa (hoặc tắt) hoàn toàn lịch sử tìm kiếm bằng cách sử dụng File Explorer, Registry và Group Policy.

Trong hướng dẫn Windows 10 này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước để xóa lịch sử tìm kiếm trong File Explorer. Ngoài ra, nếu tính năng này không dành cho bạn, chúng tôi cũng sẽ phác thảo các bước để tắt hoàn toàn lịch sử tìm kiếm.

Nội dung chính 

1. Cách xóa lịch sử tìm kiếm bằng File Explorer

Để xóa lịch sử tìm kiếm trong File Explorer, hãy sử dụng các bước sau:

    1. Mở File Explorer.

    2. Tìm kiếm bất kỳ thứ gì để có sẵn tab "Tìm kiếm".

    3. Nhấp vào tùy chọn Recent searches (tìm kiếm gần đây) từ tab "Tìm kiếm".

    4. Nhấp vào tùy chọn Xóa lịch sử tìm kiếm.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, các tìm kiếm gần đây sẽ không còn có sẵn trong danh sách lịch sử.

2. Cách xóa lịch sử tìm kiếm bằng Registry

Ngoài ra, bạn cũng có thể xóa danh sách các tìm kiếm gần đây trong File Explorer bằng cách sử dụng Registry.

Lưu ý: Đây là một lời nhắc nhở rằng việc chỉnh sửa Registry là rủi ro và nó có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cài đặt của bạn nếu bạn không thực hiện đúng. Bạn nên tạo một bản sao lưu đầy đủ cho PC của mình trước khi tiếp tục.

Để xóa lịch sử tìm kiếm gần đây của bạn, hãy đóng File Explorer và sử dụng các bước sau:

    1. Open Start 

    2. Tìm kiếm regedit và nhấp vào kết quả trên cùng để mở Registry.

    3. Duyệt qua đường dẫn sau:

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion  \ Explorer \ WordWheelQuery

    4. Chọn các khóa DWORD lưu trữ giá trị lịch sử tìm kiếm

    5. Nhấp chuột phải vào lựa chọn và chọn tùy chọn Xóa.

    6. Nhấp vào nút OK.

Lưu ý:

Trên Windows 10, giờ đây bạn có thể sao chép và dán đường dẫn vào thanh địa chỉ của Registry để nhanh chóng chuyển đến đích quan trọng.

Các phím được liệt kê từ "0" đến số cao nhất đại diện cho lần tìm kiếm cuối cùng. Bạn cũng có thể chỉ xóa các mục cụ thể khỏi lịch sử. Số cao nhất trong tên của DWORD đại diện cho mục nhập gần đây nhất trong File Explorer.

Sau khi hoàn thành các bước, lần sau khi bạn mở File Explorer, bạn sẽ không còn thấy bất kỳ mục lịch sử nào khi thực hiện một tìm kiếm mới.

3. Cách tắt lịch sử tìm kiếm của File Explorer bằng Group Policy

Nếu đang chạy Windows 10 Pro (hoặc Enterprise), bạn có thể tắt khả năng File Explorer ghi lại các mục tìm kiếm của bạn bằng Trình chỉnh sửa chính sách nhóm.

Để tắt lịch sử tìm kiếm trong File Explorer, hãy sử dụng các bước sau:

    1. Open Start

    2. Tìm kiếm gpedit.msc và bấm OK để mở Local Group Policy Editor.

    3. Duyệt qua đường dẫn sau:

User Configuration > Administrative Templates > Windows Components > File Explorer

    4. Ở bên phải, bấm đúp vào nút Turn off display of recent search entries in the File Explorer search box.

     5. Select the Enabled option.

      6. Nhấp vào nút Apply

      7. Nhấp vào nút OK

Khi bạn hoàn thành các bước, File Explorer sẽ không còn hiển thị lịch sử tìm kiếm khi bạn nhập các mục nhập mới vào hộp tìm kiếm.

Trong trường hợp bạn thay đổi ý định, bạn có thể khôi phục cài đặt trước đó bằng cách sử dụng các hướng dẫn tương tự, nhưng ở bước số 5, hãy chọn tùy chọn Not Configured.

4. Cách tắt lịch sử tìm kiếm của File Explorer bằng Registry

Ngoài ra, bạn có thể tắt danh sách tìm kiếm gần đây trong File Explorer bằng Registry.

Để tắt các đề xuất tìm kiếm, hãy đóng File Explorer và sử dụng các bước sau:

    1. Open Start 

    2. Tìm kiếm regedit và nhấp vào kết quả trên cùng để mở Registry.

    3. Duyệt qua đường dẫn sau:

HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Policies \Microsoft \ Windows \ Explorer

    4. Bấm chuột phải vào phím Explorer, chọn Mới và bấm vào Giá trị DWORD  (32-bit).

     

      5. Đặt tên cho DWORD DisableSearchBoxSuggestions và nhấn Enter.

      6. Bấm đúp vào khóa mới tạo và đặt giá trị từ 0 thành 1.

     7. Nhấp vào nút OK.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, tính năng lịch sử tìm kiếm sẽ không còn khả dụng trong File Explorer nữa, nhưng bạn vẫn có thể thực hiện tìm kiếm thường xuyên.

Nếu bạn muốn hoàn nguyên các thay đổi, bạn luôn có thể sử dụng các hướng dẫn tương tự, nhưng ở bước số 3, nhấp chuột phải vào DWORD DisableSearchBoxSuggestions và chọn tùy chọn Xóa.

Bài viết được biên tập bởi đội ngũ huongdanaz