Hướng dẫn cách để bảo vệ thư mục và tệp tin trên windows

Bảo mật dữ liệu có lẽ là vấn đề không của riêng ai, đặc biệt khi xã hôi đang không ngừng phát triển và loài người đang bước vào kỹ nguyên số. Đối với quốc gia, doanh nghiệp đó là vấn đề sống còn, còn đối với cá nhân thì đó là quyền riêng tư. Trong phạm vi bài viết này huongdanaz sẽ trình bày cho quý đọc giả những cách đơn giản để có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Nội dung chính 

1. Ẩn files, thư mục

Đây có lẽ là cách đơn giản nhất, bạn chỉ cần ẩn các files hay thư mục quan trọng/nhạy cảm đi là được. Việc này là vô cùng cần thiết đặc biệt khi bạn dùng chung máy tính với người khác hay bạn bè thỉnh thoảng mượn máy của bạn hoặc thậm chí đồng nghiệp đôi khi cũng có thể sử dụng máy của bạn trong trường hợp đặc biệt/khẩn cấp.

Phương pháp này không yêu cầu bạn đặt mật khẩu để bảo vệ các thư mục tệp của bạn, có nghĩa là nó tương đối kém an toàn hơn so với các phương pháp khác. Ngoài ra, bất kỳ ai quen thuộc với phương pháp này sẽ có thể thấy các thư mục ẩn của bạn. Nếu điều này là ổn với bạn, các bước dưới đây sẽ phù hợp với bạn.

Bước 1: Bấm chuột phải vào thư mục bạn muốn ẩn, sau đó bấm vào Properties

Bước 2: Trong tab Chung, bạn sẽ thấy một tùy chọn gọi là Attributes, theo đó bạn có hai tùy chọn để chọn, mặc định là Read-only. Nhưng nếu bạn muốn ẩn thư mục, bạn cần phải chọn Hidden, sau đó chọn Apply và nhấp vào OK. Bạn sẽ không thấy thư mục bây giờ. Nhưng trong trường hợp bạn vẫn nhìn thấy, bạn cần phải làm thêm một chút.

Bước 3: Ở đầu trình khám phá tệp, bạn có thể thấy một tab được gọi là Chế độ xem. Nhấn vào nó. Và sau đó nhấp vào Options và sau đó nhấp vào Change folder and search options.

Bước 4: Một cửa sổ bật lên mới sẽ xuất hiện. Trong cửa sổ mới, tìm tab dạng xem, rồi bấm vào đó. Chúng tôi sẽ thấy một cài đặt được gọi là Hidden files and folders, theo đó bạn sẽ thấy hai tùy chọn - bạn sẽ cần chọn tùy chọn đầu tiên có nội dung Don’t show hidden files, folders or drives. Nhấp vào Apply và sau đó nhấp vào OK.

Đó là tất cả những gì bạn cần làm để ẩn một thư mục hoặc một tệp. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Windows cũ hơn, các bước trên cũng sẽ hiệu quả với bạn.

2. Khóa files, thư mục bằng một đoạn code mẫu.

Bạn có thể bảo vệ bằng mật khẩu thư mục tệp của mình trong Windows 10 chỉ bằng cách tạo một tệp hàng loạt đơn giản (còn gọi là tệp BAT).

Một lần nữa, bạn không cần phải là một chuyên gia để làm điều đó. Nhưng trước khi chúng tôi tiếp tục, đây là một chút thông tin về tệp loạt trong trường hợp bạn không quen thuộc với nó: nói một cách đơn giản, tệp loạt chỉ là một tệp văn bản đơn giản có thể tự động hóa các công việc hàng ngày, rút ​​ngắn thời gian cần thiết để thực hiện một việc gì đó .

Bây giờ bạn đã có một số ý tưởng về batch file, bây giờ chúng tôi có thể tiến hành các bước mà bạn cần làm theo để có thể ẩn tệp hoặc thư mục của bạn.

Bước 1: Tạo tệp và đặt tên tệp theo bất kỳ thứ gì bạn muốn

Bước 2: Nhấp đúp vào thư mục để mở, sau đó trong thư mục, nhấp chuột phải vào không gian trống và chọn: New > Text Document

Bước 3: Đặt tên cho tài liệu là bất kỳ thứ gì bạn muốn và sau đó mở nó trong Notepad

Bước 4: Dán mã bên dưới

cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==your_password goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End

Bước 5: Tìm if NOT “% pass% == your_password” goto FAIL trong mã bạn vừa dán. Và sau đó thay đổi your_password thành mật khẩu bạn chọn.

Bước 6: Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ Notepad, bạn có thể thấy tùy chọn Tệp, nhấp vào nó và sau đó nhấp vào Save as

Bước 7: Bây giờ bạn sẽ được yêu cầu đặt tên cho tệp. Chọn tên để đảm bảo rằng bạn thêm phần mở rộng .bat vào tệp của mình. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng kiểu mã hóa là ANSI. Nhấp vào Lưu.

Bước 8: Nhấp đúp vào tệp BAT mà bạn vừa tạo. Bây giờ bạn sẽ thấy một thư mục có tên giống như tệp BAT.

Bước 9: Đặt tất cả các tệp và thư mục mà bạn cho là nhạy cảm vào thư mục mà bạn vừa tạo bằng cách nhấp đúp vào tệp BAT.

Bước 10: Bây giờ hãy nhấp lại vào tệp BAT

Bước 11: Một dấu nhắc lệnh sẽ mở ra hỏi bạn có muốn khóa thư mục của mình không. Nhấn Y và nhấn Enter.

Bước 12: Bạn sẽ không còn thấy thư mục nữa. Nếu bạn muốn thư mục của mình xuất hiện một lần nữa, bạn cần nhấp đúp vào tệp BAT và sau đó nó sẽ mở ra dấu nhắc lệnh yêu cầu bạn nhập mật khẩu bạn đã chọn. Nếu bạn nhập đúng mật khẩu, bạn sẽ thấy tệp một lần nữa.

Lưu ý: Các bước bảo vệ bằng mật khẩu trên có thể áp dụng trong các phiên bản Windows cũ hơn. Vì vậy, nếu bạn vẫn đang chạy Windows 7 trở lên, các bước trên cũng sẽ hiệu quả với bạn.

3. Khóa files, thư mục bằng winRAR

Thật không may, Windows 10 không có tính năng bảo vệ bằng mật khẩu như một tính năng tích hợp - có nghĩa là bạn sẽ phải sử dụng phần mềm của bên thứ ba.

WinRar là một công cụ mã hóa và nén tệp được cung cấp miễn phí trên trang web của họ ở các phiên bản 32 và 64 bit.

Để biết bạn đang chạy Windows 32 hay 64 bit, hãy nhấn vào biểu tượng Windows ở dưới cùng bên trái của màn hình và tìm kiếm "System". Nó sẽ được liệt kê trong phần tóm tắt Hệ thống của bạn, trong "System type".

Bước 1: Cài đặt phiên bản WinRar phù hợp với máy tính của bạn.

Bước 2: Với WinRar được cài đặt, bạn sẽ có các tùy chọn mới khi nhấp chuột phải vào các thư mục. Chúng tôi đang tìm kiếm "Add to Archive."

Bước 3: Thao tác này sẽ tạo một tệp mới, nhỏ hơn chứa nội dung chính xác của thư mục gốc. Một menu cũng sẽ mở ra - chọn "Set password" ở dưới cùng bên phải của menu này.

Bước 4: Một cửa sổ bật lên mới sẽ mở ra. Chọn hộp được đánh dấu "Encrypt file names". Nhập mật khẩu bạn muốn cho thư mục này. WinRar sẽ yêu cầu bạn lặp lại nó để đảm bảo bạn không mắc lỗi.

Bước 5: Nhấp vào "OK" trong cả hai menu và bạn sẽ hoàn tất. Thao tác này sẽ để lại cho bạn thư mục gốc và tệp .rar bị khóa bằng mật khẩu - bạn sẽ cần giữ WinRar trên máy tính của mình để mở nó. Khi tệp .rar mới được tạo, bạn có thể xóa thư mục gốc.

Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu bạn đặt mật khẩu bảo vệ một thư mục có chương trình trong đó, bạn sẽ không thể mở chương trình đó mà không lấy nó - và tất cả các tệp mà nó cần chạy - ra khỏi thư mục bị khóa.

Nếu bạn đã lưu thứ gì đó như tài liệu Word và sau đó cập nhật nó, bạn nên lưu phiên bản mới bên ngoài thư mục bị khóa, sau đó kéo và thả nó vào. Sau đó, bạn có thể ghi đè lên phiên bản cũ.

WinRar là chương trình miễn phí tốt nhất cho nhiệm vụ này. Lựa chọn tốt nhất tiếp theo của bạn là sử dụng phần mềm thương mại như Folder Guard hoặc Protected Folder, mặc dù những phần mềm này có tính phí.

Bài viết được biên tập bởi đội ngũ huongdanaz